Home » Informatie » Bestuur


Bestuur

Voorzitter :   Mw. I Balk, Bangert 22, 1695 CM,   Blokker,

e-mail : balkbruin@kpnmail.nl

Tel. 0229-261256.

Secretaris  : Dhr. J Tiet, Bangert,  57,  1689  CA  Zwaag,

Tel. 06-24929940

Penningmeester :   Dhr. C. Koning, Dorpsstraat 262,  1689 CK  Zwaag,

Tel. 0229-262457


Bestuursleden

Dhr. R Vriend

Mw. F. Haagedoorn

tevens kledingcommissie.


Mw. L. Dijkman, Redactie blad  "Danspraat".

e-mail : j.dijkman31@quicknet.nl