De oprichter van de Stichting Koeman-Leegwater was Cornelis Koeman, geboren op 28 maart 1897 te Blokker.
Zijn ouders waren Henrikus Koeman, geboren op 26 juli 1866 en Maartje Leegwater geboren op   9 februari 1871.
Zij woonden in de boerderij waar nu het loonbedrijf C. Wit in is gevestigd. Hoewel het in die tijd hoogst ongebruikelijk was, mocht Cornelis gaan studeren en na de HBS studeerde Cornelis af in Wageningen als Landbouwkundig Ingenieur. Cornelis is nimmer getrouwd geweest en overleed op  29 juli 1977.

In zijn testament was een bepaling opgenomen dat een stichting diende te worden opgericht die de naam van vader en moeder zou dragen, dit uit dankbaarheid dat hij had mogen studeren. Hij legateerde aan de stichting een som geld en een hoeveelheid waardestukken samen ten bedrage van fl.100.000,-. De revenuen hiervan diende ten goede te komen aan de jeugd en ouderen van de gemeente Blokker.
In haar 30 jarig bestaan heeft de stichting al meer dan € 215.000,- aan sport-, culturele-, en sociale organisaties kunnen uitkeren.

De enige kosten die de stichting zelf maakt zijn de onderhoudskosten van het graf van Cornelis Koeman en zijn ouders op de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk te Westerblokker.
De stichting voelt het als een ereplicht dit graf in uitstekende staat te houden.

Voor meer informatie over de Stichting Koeman-Leegwater kunt u per email of telefonisch via:  0229-261652  contact opnemen met de secretaris-penningmeester de heer  Jh.Veldhuis.